Υπ' αριθμ. 54/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Αναστολή Λειτουργίας από 06-03-2021 έως 16-03-2021 σε συνέχεια της 52/2021 Πράξης)

 

Δείτε εδώ