Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

διευθύνεται από την Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Ελεονώρα Λινάκη του Κωνσταντίνου.

 

Σήμερα, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου υπηρετούν:

6 Πρόεδροι Πρωτοδικών, 20 Πρωτοδίκες και 2 Πάρεδροι.

 

Στις υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Ηρακλείου απασχολούνται 50 Δικαστικοί Υπάλληλοι.