Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

διευθύνεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Κωνσταντίνο Χατζηϊωαννίδη του Γεωργίου.

 

Σήμερα, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου υπηρετούν:

6 Πρόεδροι Πρωτοδικών, 18 Πρωτοδίκες, 2 Πάρεδροι.

 

Στις υπηρεσίες του Πρωτοδικείου απασχολούνται 51 Δικαστικοί Υπάλληλοι.

 

 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις