Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος προβλέπεται από τον νόμο 3226/2004 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση του από τον νόμο 4274/2014 και τον νόμο 4596/2019.

Ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος για την παροχή νομικής βοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θεωρούνται εκείνοι, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.

Οι διατάξεις του ν.3226/2004 (Α’24) για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος εφαρμόζονται αναλογικά για τους διαμεσολαβητές και τους νομικούς παραστάτες του άρθρου 2.

Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Σε ποινικές υποθέσεις η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως:

  1. Αντίγραφα φορολογικής δήλωσης E1 των τριών τελευταίων ετών, ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης.
  2. Αντίγραφα δήλωσης περιουσιακής καταστάσεως Ε9 των τριών τελευταίων ετών.
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των τριών τελευταίων ετών.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για υποθέσεις οικογενειακού δικαίου)
  5. Κάρτα ανεργίας (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
  6. Κατηγορητήριο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ-ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)

Η κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων γίνεται καθημερινά 09.00-12.00 στο γραφείο ασφαλιστικών μέτρων (Γραφείο 14, 1ος όροφος Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 306669, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

 

Αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών νομικής βοήθειας

Η λίστα των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών που συμμετέχουν στη νομική βοήθεια βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΑΧΔΙΚ και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις.