Οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και οι οποίοι δεν θα ασκήσουν καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου κατά τις Ευρωκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα με αριθμό 217 και 218  Εκλογικά Τμήματα του 12ου Εκλογικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, όπως ορίστηκαν με την με αριθμό 132/2024 πράξη της Εφόρου Δικαστικών Αντιπροσώπων Ηρακλείου Κρήτης.

 

Εκ της Γραμματείας της Εφόρου