Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α     ΤΗ Λ Ε Φ Ω Ν Α

 

 

ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:  2810-306648-646-647

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ:      2810-306606,    2810-306644

                                                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ:  2813-400365, 2813-400367

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 2813-409191,    2813-409152

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 2810-274064,   2810-274063