ΥΠ. αρ. 147/05-07-2024 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ηρακλείου που αφορά στον επαναπροσδιορισμό πολιτικών υποθέσεων λόγω ευρωεκλογών της 09-06-2024

 

Δείτε εδώ