Σας γνωρίζουμε ότι χρέη Προέδρου Υπηρεσίας αύριο Παρασκευή 21-06-2024  θα ασκήσει η κ. Σακοπέντα  σε αντικατάσταση της κ. Μανουσάκη.