Σας γνωρίζουμε ότι χρέη Προέδρου Υπηρεσίας αύριο Πέμπτη 20-06-2024  θα ασκήσει η κ. Λινάκη  σε αντικατάσταση της κ. Χαλκιαδάκη για υπηρεσιακούς λόγους.