Υπ. αριθ. 116_2024 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ηρακλείου για τον Προσδιορισμό υποθέσεων νέου συστήματος Τακτικής Διαδικασίας, Μονομελούς και Πολυμελούς

 

Δείτε εδώ