Τα   Ασφαλιστικά της 7ης  Ιουνίου 2024   θα  εκφωνηθούν  κανονικά στις 09.30 στο ακροατήριο του Β Τριμελούς Καθόσον τα   Ασφαλιστικά  εξαιρούνται της αναστολής λόγω εκλογών