Δικάσιμος 27ης Σεπτεμβρίου 2023 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Ειδική Διαδικασία - Ανακοπές)

 

κα ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ - Δείτε εδώ

κα ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - Δείτε εδώ

κα ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ - Δείτε εδώ

κα ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ - Δείτε εδώ

κα ΚΟΥΦΑΚΗ - Δείτε εδώ