Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

διευθύνεται από την Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Ελεονώρα Λινάκη του Κωνσταντίνου.

 

Σήμερα, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου υπηρετούν:

6 Πρόεδροι Πρωτοδικών, 18 Πρωτοδίκες και 4 Πάρεδροι.

 

Στις υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Ηρακλείου απασχολούνται 45 Δικαστικοί Υπάλληλοι.

 

 

 

 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις