Δικάσιμος 26ης Σεπτεμβρίου 2023 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Τακτική Διαδικασία - Νέο Σύστημα, Εκούσια Κτηματολογίου και Τακτική παλιό)

 

κ. ΚΥΡΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Δείτε εδώ

 

κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - Δείτε εδώ