Δικάσιμος 26ης Οκτωβρίου 2021 - Μονομελές Πρωτοδικείο [Κτηματολόγιο - Εκουσια Δικαιοδοσία (ΕΜκτ)]

 

Δικαστής κ. ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ - Δείτε εδώ

 

Δικαστής κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - Δείτε εδώ