Δικάσιμος 20ης Οκτωβρίου 2021 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Εκουσία Δικαιοδοσία)

 

Δικαστής κα. ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ Μ - Δείτε εδώ

Δικαστής κα. ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ Ε - Δείτε εδώ

Δικαστής κα. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ Μ - Δείτε εδώ