Δικάσιμος 20ης Οκτωβρίου 2021 - Μονομελές Πρωτοδικείο - Τακτική Μονομελούς - Νέο Σύστημα (νΤΜ) & Παλιό Σύστημα (ΤΜ)

 

Νέο Σύστημα (νΤΜ) - ΤΜ (Παλιό Σύστημα) - Δείτε εδώ.