Δικάσιμος 15ης Οκτωβρίου 2021 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Συναινετικά Διαζύγια)

 

Δικαστής κα. Καραγιάννη Ωραιοζήλη. Δείτε εδώ.

Δικαστής κα. Παπαδάκη Ολυμπία. Δείτε εδώ.