Δικάσιμος 13ης Οκτωβρίου 2021 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Τακτική Μονομελούς - Παλαιό Σύστημα)

Δείτε εδώ.