Δικάσιμος 06ης Οκτωβρίου 2021 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Εκουσία Διαδικασία)

 

Δικαστής κα ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΡΙΕΤΤΑ - Δείτε εδώ

 

Δικαστής κα ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ - Δείτε εδώ

 

Δικαστής κα ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ - Δείτε εδώ