Δικάσιμος 7ης Ιουλίου 2021 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Ειδική Διαδικασία - Απαλλοτριώσεις) 

 

Δείτε εδώ.