ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ηράκλειο 19/05/2020                 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                     Αριθμός Πράξης:  115/2020  

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

     Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

 2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών  κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τους μήνες Μαΐου 2020 ως εξής:

 

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδικείο

Αντικείμενο

Δικαστής

 

 

1-6-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική Ασφαλιστικά Εκουσία

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

 

1.Βασιλειάδη

2.Βιτσεντζάκη

3.Τζουλάκη

4.Τσαγκαράκη

 

 

1. Βιτσεντζάκη

2.Τζουλάκη

3.Τσαγκαράκη

 

 

 

 

 

 

2-6-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Νέα Τακτική εργατικές

 

 

 

 

 

1.Βασιλειάδη

2.Κελαράκη

2-6-2020

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις (Τακτικές, Υπερχρεωμένα, ανακοπές, ασφαλιστικά μέτρα,

Εκουσία,

μικροδιαφορές)

 

 

1.Κατσαμάνης

2.Βιτσεντζάκη

3-6-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις

 

 

 

1.Βασιλειάδη

2. Κατσαμάνης

3.Βιτσεντζάκη

4.Τσαγκαράκη

 

4-6-2020

Ειρηνοδικείο

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 

 

 

1.Φραντζεσκάκης

2.Σουλιωτάκης

3.Τζουλάκη

4. Βλαχούλη

5.Κοντέλη

 

 

9-6-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

 

Τακτική,

Νέα Τακτική, Εργατικές

 

 

 

 

Υπερχρεωμένα

 

 

 

 

 

1.Κατσαμάνης

2.Τσαγκαράκη

3.Κοντέλη

4.Τσαβδαρά

 

 

 

1.Βασιλειάδη

2.Μεταξάκη

3.Κελαράκη

4.Μπαριτάκη

5.Τσαβδαρά

 

11-6-2020

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Δημοσίευση Διαθηκών - Προανάκριση

 

 

Κελαράκη

 

 

 

 

 

12-6-2020

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

Προδικαστικοί, προανακρίσεις, δημοσίευση διαθηκών

 

 

Μπαριτάκη

 

 

 

 

12-6-2020

Ειρηνοδικείο Πύργου

Πολιτικές Υποθέσεις  (υπερχρεωμένα, ασφαλιστικά)

 

 

 1.Σουλιωτάκης

2. Τσαβδαρά

15-6-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική – Ασφαλιστικά – Εκουσία

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

 

1.Μεταξάκη

2.Βιτσεντζάκη

3.Μπαριτάκη

4.Κοντέλη

 

 

1. Βιτσεντζάκη

2.Μπαριτάκη

3.Κοντέλη

 

16-6-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

1.Φραντζεσκάκης

2.Σουλιωτάκης

3.Βιτσεντζάκη

4.Μπαριτάκη

5.Nτόκα

16-6-2020

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Πολιτικές Υποθέσεις (Τακτικές, Υπερχρεωμένα, ανακοπές, ασφαλιστικά μέτρα,

Εκουσία,

Μικροδιαφορές

 

1.Μεταξάκη

2. Βλαχούλη

22-6-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Ειδική, Ασφαλιστικά Εκουσία

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

1.Ασσαριωτάκη

2. Βασιλειάδη

3.Βλαχούλη

4.Nτόκα

 

 

1. Βασιλειάδη

2.Βλαχούλη

3.Nτόκα

23-6-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

 

1.Ασσαριωτάκη

2.Φραντζεσκάκης

3.Σουλιωτάκης

4.Τσαγκαράκη

5.Nτόκα

23-6-2020

Ειρηνοδικείο Πύργου

Δημοσίευση Διαθηκών – Προανάκριση

Κοντέλη

24-6-2020

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Επικυρώσεις

 

1.Φραντζεσκάκης

2. Μεταξάκη

3. Σουλιωτακης

4. Nτόκα

25-6-2020

Ειρηνοδικείο Μοιρών

 

 

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών – Προανάκριση

Ντόκα

26-6-2020

Ειρηνοδικείο Καστελλίου

 

Πολιτικές Υποθέσεις (τακτικές, υπερχρεωμένα, ειδική, μικροδιαφορές)

1.Τζουλάκη

2. Τσαγκαράκη  

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

Ειρηνοδίκης Ερευνών Περιφέρειας

 

1-6-2020

Κοντέλη

Μεταξάκη

 

2-6-2020

Βλαχούλη

Τσαγκαράκη

 

3-6-2020

Μπαριτάκη

Τζουλάκη

 

4-6-2020

Κατσαμάνης

Βιτσεντζάκη

 

5-6-2020

Βιτσεντζάκη

Κοντέλη

 

6-6-2020

------------------------

Κατσαμάνης

 

7-6-2020

-----------------------

 

Σουλιωτάκης

 

8-6-2020

 

-----------------------

Σουλιωτάκης

 

9-6-2020

 

Φραντζεσκάκης

 

Βλαχούλη

 

10-6-2020

Κελαράκη

 

Τσαβδαρά

 

11-6-2020

 

Κατσαμάνης

 

Μπαριτάκη

12-6-2020

Τζουλάκη

Βλαχούλη

 

13-6-2020

-------------------------

 

Βασιλειάδη

 

14-6-2020

 

----------------------------

Βασιλειάδη

 

15-6-2020

Τσαγκαράκη

Τσαβδαρά

 

16-6-2020

Βασιλειάδη

 

Κελαράκη

 

17-6-2020

Ντόκα

 

Βιτσεντζάκη

 

18-6-2020

Μεταξάκη

 

Βιτσεντζάκη

 

19-6-2020

Ντόκα

 

Μπαριτάκη

 

20-6-2020

 

-----------------------

Ντόκα

21-6-2020

-------------------------

 

Ντόκα

 

22-6-2020

 

Τσαβδαρά

 

Τσαγκαράκη

 

23-6-2020

 

Βλαχούλη

 

Κελαράκη

 

24-6-2020

Κοντέλη

 

Μπαριτάκη

 

25-6-2020

Τσαβδαρά

 

Τσαγκαράκη

 

26-6-2020

 

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

 

27-6-2020

 

-------------------------

Μεταξάκη

 

28-6-2020

 

--------------------------

Μεταξάκη

 

29-6-2020

 

Σουλιωτάκης

Βασιλειάδη

 

30-6-2020

 

Τζουλάκη

 

Σουλιωτάκης

 

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη)   του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί . 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Ερευνών που έχει οριστεί προς τούτο.

 3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει  κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

            Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικείου