Σας γνωρίζουμε ότι για υπηρεσιακούς λόγους έγιναν οι παρακάτω αλλαγές στον Πρόεδρο Υπηρεσίας:

  1. 08-10-2021:       Ευθυμία  Δανιά
  2. 15-10-2021:       Γεωργία Χαλκιαδάκη
  3. 22-10-2021:       Κωνσταντίνος Χατζηϊωαννίδης
  4. 25-10-2021:       Ευθυμία Δανιά