ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α΄  ΘΕΡΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2021

  

Παρασκευή 9-7-2021

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Χατζηϊωαννίδης - Μ. Περτσελάκη - Τζουλάκη (Ειρ)

  

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Αθηνά Γαλιουδάκη