ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Υπ’ αριθμ. 138/2023 Πράξη της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, για τον ορισμό αυτεπαγγέλτως («οίκοθεν») ημέρας συζήτησης των πολιτικών υποθέσεων της δικασίμου της 17ης Μαϊου, της 19ης Μαϊου, της 23ης Μαϊου και της 24ης Μαϊου 2023

 

Δείτε εδώ