Ανακοίνωση για την αίτηση εγγραφής στον κατάλογο πραγματογνωμόνων για το έτος 2024

 

Δείτε εδώ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσωρινός Πίνακας Πραγματογνωμόνων θα δημοσιευθεί από 15 έως 20 Οκτωβρίου και Παρακαλείστε όποιος επιθυμεί εξαίρεση να καταθέσει αίτηση εξαίρεσης έως 30-11-2023.