Υπ' αριθμ. 14/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Λειτουργία Πρωτοδικείου από 18-01-2021 ώρα 06:00 π.μ έως και 25-01-2021 06:00 π.μ.)

 

Δείτε εδώ