Υπ' αριθμ. 11/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 01-12-2020 έως 31-12-2020)

Δείτε εδώ