Υπ' αριθμ. 289/2020 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 10-11-2020 έως 27-11-2020)

 

Δείτε εδώ