Η Πράξη Προέδρου 285 για το διάστημα λειτουργίας από 30-11-2020 έως 07-12-2020 είναι εδώ