Η Πράξη Προέδρου περί συναινετικής προσημείωσης υποθήκης για το διάστημα από 31-10-2020 έως 31-12-2020 είναι εδώ