Ανακοίνωση για την προεκφώνηση των υποθέσεων Ειδικής Διαδικασίας (Απαλλοτριώσεις), κατά τη δικάσιμο της 10ης Μαϊου 2022

 

Δείτε εδώ