Υπ' αριθμ. 118/2022 Πράξη για τον επαναπροσδιορισμό «Οίκοθεν» των υποθέσεων της Ειδικής Διαδικασίας (Εργατικές Διαφορές) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, της δικασίμου της 2ας Μαΐου 2022, που αποσύρθηκαν λόγω της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς

 

Δείτε εδώ