Υπ' αριθμ. 283/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Ορίζει ημερομηνία συζήτησης υποθέσεων που αποσύρθηκαν κατά τη δικάσιμο της 28-09-2021)

 

Δείτε εδώ