Κατόπιν διενέργειας ταχείας αυτοψίας από τους μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε στις 09:00 π.μ. της 1-10-2021, και σύμφωνα με το με αριθμό Α-089522/1-10-2021 Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας, κατά το οποίο το κτίριο επί της οδού Ανωγείων αρ. 48, όπου στεγάζονται τμήματα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, κρίθηκε κατάλληλο προς χρήση («κατοικήσιμο»), τα εν λόγω τμήματα θα λειτουργούν κανονικά από το πρωί της Δευτέρας 4-10-2021.

 

Ηράκλειο, 01-10-2021

Ο  Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Κωνσταντίνος Χατζηϊωαννίδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών