Σας γνωρίζουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο τα αρχεία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις και μετά από έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας.

Εκ της Διευθύνσεως της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου