Υπ' αριθμ. 124/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου - Καθορίζεται ο αριθμός υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου που ορίστηκε με την με αριθμό 123/2021 πράξη

 

Δείτε εδώ