Υπ' αριθμ. 123/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου - νέες δικάσιμοι για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως 15-09-2021

 

Δείτε εδώ