Υπ' αριθμ. 95/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου - Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων - Ορίζει αυτεπαγγέλτως νέα ημέρα συζήτησης των υποθέσεων επί των οποίων δεν είχε χορηγηθεί προσωρινή διαταγή (Δικάσιμος 23-04-2021)

 

Δείτε εδώ