Υπ' αριθμ. 90/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (Ορίζει αυτεπαγγέλτως ημέρα συζήτησης της 1978/ΕΓα/91/2020)

 

Δείτε εδώ