Υπηρεσία παραλαβής αιτήσεων τροποποίησης ή συμπλήρωσης στοιχείων υποψηφίων - Παραιτήσεις υποψηφίων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

 

Δείτε εδώ