Ανακοίνωση Πίνακα Γενικών Αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των Περιφερειακών Εκλογών 8ης Οκτωβρίου της Περιφέρειας Κρήτης

 

Δείτε εδώ