Ανακοίνωση για τα εκλογικά τμήματα, στα οποία θα ψηφίσουν οι αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

 

 

Οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και οι οποίοι δεν θα ασκήσουν καθήκοντα δικαστικού αντιπροσώπου κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα με αριθμό 257, 258, 259, 260 και 261  Εκλογικά Τμήματα του 12ου Εκλογικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, όπως ορίστηκαν με την με αριθμό 132/2023 πράξη του Εφόρου Δικαστικών Αντιπροσώπων Ηρακλείου Κρήτης και παρακαλούνται να προσκομίζουν κατά την προσέλευσή τους αντίγραφο του διορισμού τους και να υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι εγγεγραμμένοι.

Ηράκλειο 23/06/2023

Εκ της Γραμματείας του Εφόρου