Ανάρτηση τελικών Αποτελεσμάτων Βουλευτικών Εκλογών Μαϊου 2023 Νομού Ηρακλείου υπέρ Συνδυασμών και Υποψηφίων

 

Για τα Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - δείτε εδώ

Για τα Αποτελέσματα των Συνδυασμών ανά Τμήμα - δείτε εδώ

Για τα Αποτελέσματα των Υποψηφίων ανά Τμήμα - δείτε εδώ