Δικάσιμος 26ης Ιουλίου 2023 - Εκούσια  Μονομελούς Κτηματολογίου (ΕΜκτ) και Εκουσία Μονομελούς (ΕΜ)

 

κα ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ - Δείτε εδώ

κος. ΡΙΣΤΑΝΗΣ - Δείτε εδώ

κα. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - Δείτε εδώ