Δικάσιμος 25ης Ιανουαρίου 2023 - Εκουσία Μονομελούς (ΕΜ)

 

Για τις χρεώσεις δικαστών δείτε εδώ