Δικάσιμος 13ης Δεκεμβρίου 2022 - Τακτική Μονομελούς Νέο Σύστημα Κτηματολόγιο (νΚτ) και Παλαιό Σύστημα Κτηματολόγιο (ΤΜκτ) και Εκουσία Κτηματολόγιο (ΕΜκτ)

 

κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - Δείτε εδώ

κ. ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ - Δείτε εδώ