Δικάσιμος 19ης Οκτωβρίου 2022 - Τακτική Μονομελούς Παλαιό Σύστημα - Εκουσία Μονομελούς

 

κ. ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ - Δείτε εδώ

κ. ΜΑΡΗ - Δείτε εδώ

κ. ΓΚΟΡΙΔΗΣ - Δείτε εδώ

κ. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ - Δείτε εδώ