Δικάσιμος 24ης Μαϊου 2022 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Κτηματολόγιο - νΤΜΚτ και ΤΜκτ και ΕΜκτ)

 

Δείτε εδώ