Δικάσιμος 12ης Ιανουαρίου 2022 - Μονομελές Πρωτοδικείο (Τακτική Διαδικασία) – Ορθή Επανάληψη

 

      ΔΙΚΑΣΤΗΣ: κ. ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ   

      ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  ΩΡΑ: 09.00 – 09.30  

      ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗ   ΠΙΝ. 1 = (1)                 

  

 

      ΔΙΚΑΣΤΗΣ: κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  

      ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ:  ΩΡΑ: 09.00 – 09.30

      ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΙΝ.  2, 3, 4, 5, 6 = (5)              

      ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ:  ΠΙΝ. 1

             

      ΔΙΚΑΣΤΗΣ: κ. ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ  

      ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: ΩΡΑ: 09.00 - 09.30

      ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΠΙΝ.  7, 8, 9, 10, 11 = (5)

      ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ: ΠΙΝ. 2

       

       ΔΙΚΑΣΤΗΣ: κ. ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ  

       ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: ΩΡΑ: 09.00 - 09.30

       ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΠΙΝ.  12, 13 = (2)